ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เทียนชาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เทียนชาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135557014089
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1049/8 ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-460338
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.tianshanthailand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM รับผลิต นำเข้าและส่งออกอาหารและผลไม้แช่แข็ง ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนฟรีซดราย

แผนที่ :


Links