SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ยูเจริญ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0863555000180
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 18/5 หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร #86000
โทรศัพท์ : 0-4241-2268
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันมะพร้าว

Links