SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ยัวร์โซลูชั่น พาร์ทเนอร์
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0123553001959
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 101/399 หมู่ที่ 4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ : 0-2292-9351
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น เครื่องดื่มชง บีบน้ำมัน (การหีบน้ำมัน คั้นน้ำมัน)

Links