SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เทียน ซื่อ ซึง อู้ กง เ ฉิน จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105551136131
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 56 ชั้นที่ 2 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-3817094
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงรักษาคน และสัตว์ทุกชนิด

แผนที่ :


Links