SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.พีที แอนด์ เอส เทรดดิ้ง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0963552000072
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 82 ถนนวงศ์วิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส #96120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช น้ำมันมะพร้าว แปรรูปมะพร้าวขาว มะพร้าวเส้น กะทิ กะทิผง

Links