SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.พิน เบเกอรี่
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0833549001722
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 15/45 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต #83130
โทรศัพท์ : 0-7621-3103
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเบเกอรี่

Links