SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.พิชา เฟรช มีท
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0143550001494
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 39/5 หมู่ที่ 4 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา #13130
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปไขมันสัตว์เป็นน้ำมัน (เพื่อเป็นอาหารสัตว์)

Links