SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.พากันดี (เลี่ยงกี่)
หจ.พากันดี (เลี่ยงกี่)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0733544000435
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 894 หมู่ที่ 4 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10280
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องปรุงอาหาร-น้ำซอส

Links