ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยศรีทอง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0713541000108
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1 หมู่ที่ 8 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี #71170
โทรศัพท์ : 08-1936-6263
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารเสริมจาก ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ

แผนที่ :


Links