ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เทนไซ เอฟ แอนด์ บี จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0275556000121
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 331333 หมู่ที่ 12 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037 247 987
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ โรงงานผลิตน้ำผลไม้มีน้ำเชื่อม และเครื่องดื่มทุกชนิด

แผนที่ :


Links