SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ปิยนนท์
หจ.ปิยนนท์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0213546000895
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 107 ถนนเย็นจิต ต.ทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2673-9600
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สั่งน้ำมันหอยจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายปลีก ผ

Links