SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ป่ายา
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103557023540
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 62/37 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ต.ทวีวัฒนา อ.เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10170
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ

Links