SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ปาปาดา
หจ.ปาปาดา
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403537000231
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 210-212 หมู่ที่ 4 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : 0-4337-0069
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลา

Links