SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ปัตตานีกิจเจริญ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0943515000064
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 7 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี #94000
โทรศัพท์ : 0-7334-9939
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายปลีกน้ำมันมะพร้าว

Links