SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.บ้านนาชอุ่ม
หจ.บ้านนาชอุ่ม
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0223556000804
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 74/4 หมู่ที่ 14 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี #22000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำจิ้มสุกี้

Links