SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เต็ม เต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.เต็ม เต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0565556000161
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา #56000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมันฝรั่งทอด


Links