SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.นุชรดียูนิตี้
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0303553003020
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 197/3 ถนนวัดคลองส่งน้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและสมุนไพร


Links