SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.น้ำอินเทรน
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0113556000775
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 407/33 หมู่ที่ 7 ถนนแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ #10280
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตจำหน่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

Links