SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.น้ำพริกแม่ศรี
หจ.น้ำพริกแม่ศรี
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0733525000344
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 245 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม #73000
โทรศัพท์ : 034-395-139, 0347-305-881
แฟกซ์ : 034-395-144a 034-289-996
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต-ขายอาหารสำเร็จรูปประเภทน้ำพริก (ส่งออก)

Links