SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.นาจั้ม
หจ.นาจั้ม
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0763552000589
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี #76000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links