SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.นอร์ทเทิร์น การ์ลิคพาวเดอร์
หจ.นอร์ทเทิร์น การ์ลิคพาวเดอร์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0513554001932
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 91 หมู่ที่ 7 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #51000
โทรศัพท์ : 053 531 552
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตกระเทียมผง

Links