SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ธรรมรักษ์ เซอร์วิส
หจ.ธรรมรักษ์ เซอร์วิส
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0203554001641
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 190/10 หมู่ที่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี #20180
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

Links