SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ธนกฤตบดี
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103553011351
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 10/63 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางแค อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 02 454 3353
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร

Links