SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ที.พี.ฟูดแคนนิ่ง
หจ.ที.พี.ฟูดแคนนิ่ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503533002433
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 3 ถนนคันคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50100
โทรศัพท์ : 0-5327-1387
แฟกซ์ : 0-5327-4080
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายปลีกและส่งออกอาหารกระป๋อง

Links