SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เดอะ เปเป้ เรสตัวรองค์ จำกัด
บจ.เดอะ เปเป้ เรสตัวรองค์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835541001857
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 161/11 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต #83130
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตชีส นม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตชีส


Links