SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0945526000020
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7331-8041
แฟกซ์ : 0-7331-1262
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารทะเลแช่แข็ง

แผนที่ :


Links