SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ณ รุ่งนิรันดร์
หจ.ณ รุ่งนิรันดร์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0413556002589
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 784 หมู่ที่ 15 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี #41370
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำตาลปี๊บ

Links