SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เดลิส ไทย จำกัด
บจ.เดลิส ไทย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543003446
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 97/13 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต #83000
โทรศัพท์ : 076-240557
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานทำขนม


Links