SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ชาร์ม บีอิ้ง
หจ.ชาร์ม บีอิ้ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0123557004570
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 108/510 หมู่บ้านกฤษดานคร 10 หมู่ที่ 14 ซอย30 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี #11110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ค้าขายผลิตภัณฑ์จากงา (น้ำมันงา)

Links