SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ชัยสิทธิ์ ฤทธา
หจ.ชัยสิทธิ์ ฤทธา
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503552001471
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : 1/3 หมู่ที่ 7 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ #50130
โทรศัพท์ : 053-4466939
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจำพวกแป้ง และอาหารทุกชนิด

Links