SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เดย์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.เดย์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557135617
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 5 อาคารสิทธิวรกิจ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 767 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก วัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกชนิด


Links