ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เด่นชัย ฟรุตโปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735553003354
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 168 หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 02-8103278
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท

แผนที่ :


Links