SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.จันทร์แจ่มฟ้า
หจ.จันทร์แจ่มฟ้า
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0223556000260
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 49/1 หมู่ที่ 4 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี #22000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ขายปลีกขายส่ง จำหน่ายขนมทุกชนิด

Links