SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เซ้าท์อีสต์เอเซียปาล์ม จำกัด
บจ.เซ้าท์อีสต์เอเซียปาล์ม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705542000413
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 25 หมู่ที่ 7 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี #70170
โทรศัพท์ : 02-4400617
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รับซื้อและจำหน่ายน้ำมันปาล์มและผลิตผลจากปาล์มครบวง


Links