SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ข้าวสร้างสุข
หจ.ข้าวสร้างสุข
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0563557000236
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 427 หมู่บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา #56000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืช

Links