SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.กรีน ไลฟ์ เฮิร์บ
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403557003767
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 71/1 หมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต แปรรูปพืชและสัตว์ อาหาร ยาสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Links