SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด
เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745531000441
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 76/1-2 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3486-4331-5, 0-3483-4095-7
แฟกซ์ : 0-3486-4336a 0-3483-4094a 0-3483-4488
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลนำเข้า-ส่งออก

แผนที่ :


Links