SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ไพโรจน์ ปาล์ม ออยล์ (โกก้วง)
หจ.ไพโรจน์ ปาล์ม ออยล์ (โกก้วง)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0843555001143
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 171/1 หมู่ที่ 8 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี #84170
โทรศัพท์ : 08-7892-3527
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม

Links