SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เซนโช ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.เซนโช ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135554004252
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 9/109 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี #12120
โทรศัพท์ : 02-516 5018
แฟกซ์ : 02-902 0840
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย เข้า และส่งออก อาหารเครื่องปรุงรส และเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


Links