SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา
หจ.โรงสีฮ้อเจริญผลวัฒนา
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0193551002028
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 4 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา #18250
โทรศัพท์ : 035 772 068
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links