SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โรงสีคูณทองพืชผล
หจ.โรงสีคูณทองพืชผล
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403557001926
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น #40140
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links