SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โรงน้ำแข็ง-น้ำปลาไทยไพบูลย์ (ซินฮะฮวด)
หจ.โรงน้ำแข็ง-น้ำปลาไทยไพบูลย์ (ซินฮะฮวด)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0703504000078
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 315 ถนนโชคชัย ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 032 231 575
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำแข็งขาย ขายปลีก

Links