SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด
เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775536000156
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 220 หมู่ที่ 6 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ : 0-3281-3024-6
แฟกซ์ : 0-3281-3027
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง

แผนที่ :


Links