SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โรงงานขนมปังฟูกุ
หจ.โรงงานขนมปังฟูกุ
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103521023183
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 4 ซอยเอกชัย 85 ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2415-2773
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีกขนมปังเส้น

Links