SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เชียงใหม่สมุนไพรธรรมชาติ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554155803
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 1055/873-874 อาคารสเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 37 ถนนสีลม ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตยาสมุนไพร


Links