SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โฟรสเซ่น เบเกอรี่ โพรดักส์
หจ.โฟรสเซ่น เบเกอรี่ โพรดักส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103544020962
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 1/6-7 ถนนบางนา-ตราด ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : 0-2397-4060
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ แช่แข็ง

Links