SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โชคประเสริฐการเกษตร
หจ.โชคประเสริฐการเกษตร
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0623557000413
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : 276/1 หมู่ที่ 16 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร #62180
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง

Links