SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.โกลเด้นฮาร์เวสท์
หจ.โกลเด้นฮาร์เวสท์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103519014971
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 28 หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 0-3235-6253
แฟกซ์ : 0-3235-6252
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร

Links