SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เชียงใหม่ พร็อพโพลิส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543073177
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 942/42 ตึกชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้นพลาซ่า ถนนพระราม 4 ต.สุริยวงศ์ อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์แปรรูป


Links