ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่ ซันนี่ ฟิลด์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505542001110
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-351840
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจำหน่าย-ส่งออก

แผนที่ :


Links